Kontakt


REJESTRACJA - DZIAŁ OBSŁUGI PACJENTA:
42 633 56 61, 42 633 78 01


SALVE ZOZ Sp. z o.o.
90-420 Łódź, ul. Struga 3
REGON: 472181467
NIP: 725-17-30-840


Zarząd:
Waldemar Lech - Prezes
Sławomir Sobkiewicz - Zastępca Prezesa
Ewa Sobkiewicz - Członek Zarządu
Elżbieta Lech - Członek Zarządu


 


Copyright Salve © 2013
SALVE ZOZ Sp. z o.o.
90-420 Łódź, ul. Struga 3

data powstania serwisu: 01.08.2013
data ostatniej aktualizacji serwisu: 24.04.2015

Site by Dagson Media
Powered by webIQ
Designed by Barbara Otulska